fredag 2 november 2012

Tema fantasy - Eva Holmquist


Jag har alltid älskat berättelser med fantastiska inslag som t.ex. sagor, Tusen och en natt, Sagan om ringen och Stiftelsetrilogin. Dessa berättelser får mig att se verkligheten med nya ögon. Det är också det som gör det så spännande att skriva både fantasy och science fiction. Det ger mig möjlighet att adressera allmänskliga frågor och få dem tydligare.

I Kelley Armstrongs böcker om Elena som är varulv kan vi fundera över frågor kring hur vi accepterar oss själva helt och hållet. Även den del som är instinktstyrd. I Ursula K Le Guins böcker om Trollkarlen från Övärlden stöter vi på samma fråga fast där handlar det om vår ljusa respektive vår mörka sida.

I min senaste bok Kedjor känns bara när du rör dig adresserar jag frågor om hur mycket vi kan anpassa oss för att leva i en grupp och hur vi kan avgöra vad vi vill. Det är en ungdomsbok i science fiction genren och utspelar sig ombord ett rymdskepp långt fram i tiden. De har varit isolerade i 350 år och det finns strikta regler kring vad du får och inte får göra. Det gör frågeställningarna tydligare och vi fastnar inte i hur vi uppfattar samhället. Ändå finns samma grundmönster i vår verklighet i Sverige idag. Det finns begränsningar i vad som är accepterat att göra, tycka och tänka hos oss, men det är lättare att fundera kring frågorna när de utspelar sig i ett annat samhälle. På samma sätt blir kampen för att passa in trots att vi alla är unika tydligare när du som Lewis i boken Jag är visst normal (som ännu inte kommit ut) har magiska krafter samtidigt som det är förbjudet. Vi har alla förmågor som andra inte har, men det är inte lika uppenbart när det handlar om fallenhet för exempelvis musik, matematik, kreativitet och logiskt tänkande.

Jag intresserar mig för frågor kring vad det innebär att vara människa och hur samhället påverkar hur vi ser på saker och ting. Fantasy och science fiction ger mig möjlighet att tränga djupare in i frågeställningarna än vad som annars är möjligt. När jag läser får berättelsen mig att tänka samtidigt som det är spännande. Det är därför jag älskar berättelser med fantastiska inslag. Gillar du genren och i så fall vad är det som du gillar med den?
/Eva Holmquist

Evas blogg hittar du här.
Eva skriver även för Spektakulärt. Spektakulärt skriver om svensk och nordisk science fiction, fantasy och skräck.
 

Inga kommentarer: