fredag 21 november 2014

Tema egenutgivning - intervju med Annika Rockström

1) Vad fick dig att ta steget att ge ut din bok själv/ starta eget förlag? 

Min berättelse om egenutgivning handlar om  hur  "Lilla havsboken" kom till, en bok med sju illustratörer, två författare, och en liten samordningsgrupp.

När jag gick en kurs i vetenskaplig illustration på Tjärnö marinbiologiska laboratorium år 1994-95 blev jag helt förbluffad och förundrad av den djurvärld jag upptäckte, som fanns på sandstranden och i havet utanför. Och det var inte bara jag som reagerade så, bland kursdeltagarna på 16 personer fanns flera som ville fortsätta den här upptäcktsfärden i bild med havets djurvärld som inspiration. Sju av oss, inklusive vår entusiastiske lärare Tomas Cedhagen, själv marinbiolog och forskare,  bestämde oss för att berätta om det fantastiskt vackra djurlivet på västkusten med bilder i första hand, och med en spännande text i andra hand.

Eftersom vi var så många fanns det också många idéer på hur boken skulle se ut. Vi var dock överens om att tonvikten skulle ligga på bilderna. Efter flera möten där idéerna virvlade runt, så bildade vi en liten grupp på tre personer med olika ansvarsområden. Kristina Munklinde, konstnär och grafiker, fick ta huvudansvar för bildurval och för den konstnärliga kvalitén, Lena Liljestrand, grafisk formgivare fick ta ansvar för layout och formgivning, och jag tog ansvar för faktainsamling och text.  Tomas stöttade med sina faktakunskaper. Vi diskuterade givetvis allt detta mellan oss också, och med de andra medverkande. Vi sökte och fick pengar från Längmanska kulturfonden för ytterligare helgträffar på Tjärnö. Vi möttes också vid andra tillfällen och eftersom alla hade andra arbeten samtidigt så gick arbetet ganska långsamt framåt. Jag upplevde det som ganska svårt att skriva en text till bilderna som både gav uttryck för den här förundran och magin vi upplevt och som också förmedlade all spännande fakta som fanns. Texten som låg intill bilderna skulle inte ta över från bilderna, och den skulle också fungera att läsas av både vuxna och barn. Till slut valde jag att skriva en lite mer beskrivande och utförlig faktatext som vi placerade i en faktadel i slutet av boken, och att be en annan författare, Ann Westermark, att skriva de kortare texterna brevid bilderna, utifrån de bilder och de fakta som jag gav henne.Till slut, flera år senare, hade vi satt samman ett manus vi var nöjda med och gick runt till förlag, men då visade det sig att det var inget förlag som trodde på vår bok. Vi beslöt oss för att ge ut den själva. Vi sökte och fick lite mer pengar från Längmanska kulturfonden för tryckkostnader, och satsade på att trycka 3.000 böcker.  Jag tog ansvar för försäljning och marknadsföring och lyckades sälja 1.000 böcker i förskott till ställen som Havets Hus i Lysekil, Universeum i Göteborg, Naturhistoriska museet i Gbg, Sjöfartsmuseet i Gbg, Bohusläns museum, Tjärnölabbet, bokhandlar, järnhandlar, turistbyråer på västkusten,  m fl ställen samt till personal på Tjärnölabbet och på Kristinebergs marinbiologiska forskningsstation i Fiskebäckskil. Tack vare det vågade vi trycka, och år 2003 var vår bok färdig. Jag startade inget nytt förlag, utan den enskilda firma jag redan hade användes som förlag.

Här kan du läsa mer om hur boken blev;

2) Vilka absoluta fördelar innebar det att ge ut själv/ ha eget förlag?

Vi hade full kontroll över boken. För oss var det viktigt med det estetiska, bokens tonvikt skulle ligga på bilderna och den skulle vara vacker.
Vi kunde experimentera mera med formen. Vi ville ha en bok som förenade fakta och förundran, och en bok som kunde uppskattas av både barn och vuxna. Vi följde inte en bestämd mall, och hade kanske inte en så tydlig målgrupp.
Vi kunde bestämma över tryckprocessen. Vi ville trycka i Sverige och valde ett tryckeri i Uddevalla, där vi kunde vara med på provtryck och justera färger. Miljöaspekten var också viktig, att undvika långa lastbilstransporter, eller flygtransporter.

3) Vilka var nackdelarna?

I början visste vi så lite om egenutgivning. Vad en bör tänka på. Vilka problem som kan uppstå vid tryckning. Vilka kanaler som finns för att nå ut. Hur svårt det är att sälja till bokhandeln, hur mycket tid det tar. jag själv ahde lite erfarenhet av att skriva text som skulle publiceras.
Och - vi hade ingen redaktör, som hade utifrånperspektiv på boken.
Jag tror det var en fördel att vi var en samordningsgrupp på tre personer, som kunde bolla mellan oss, och att vi tog in synpunkter från andra, bla Martin Larsvik, informatör på Tjärnölabbet, som också skrev förordet i boken.

4) Vilka är fördelarna/nackdelarna med att vara flera personer som ger ut en bok och inte bara en?

Fördelarna är att det blir fler vinklingar, vi kunde bolla idéer mellan oss. Vi kunde ta vara på olika personers kunskap inom olika områden.
Nackdelarna är att det kan bli mer tungarbetat, vi behövde  hitta tider att träffas, i vissa lägen kunde det vara svårt att bli överens.
I vårt fall känns det som att fördelarna absolut övervägt.

5) Var det värt allt jobbet? skulle du göra om det?

Ja, det var värt det!
Inte ekonomiskt, för någon av oss. Vi har delat upp den lilla vinst som blev mellan oss (utifrån en i förväg bestämd fördelning) och det blir en låg timpeng för oss alla.
Men tillfredsställelsen av att skapa något fint är stort! Vi blev till slut väldigt nöjda med boken, och den fick bra recensioner när den kom ut. Och vi har märkt att många läsare uppskattat den. Nu finns bara några hundra ex. kvar och jag säljer ibland något ex över min hemsida, och då jag har någon utställning, eller när jag gör skolbesök.
Vi i samordningsgruppen har lärt känna varann väldigt väl och fortsatt att träffas efter det att vårt projekt blev klart.
Själva arbetet med boken har för min del lett både till erfarenheten av hur det går till att skapa en bok och till andra jobb - illustrationsuppdrag, skolbesök, radioprogram, andra projektidéer mm. Och till många spännande möten och intressanta sammanhang. Och jag har verkligen uppskattat att få lära mig mer om havets värld, intervjua forskare, se på djur i mikroskop, förstå hur allt hänger ihop.

Nu funderar jag på att ge ut en bok igen på eget förlag, om att teckna och måla djur i havet, baserat på ritskolor jag gjort i WWFs barntidning Panda Planet. Jag vet att det innebär mycket jobb, men också frihet att själv få bestämma om jag ger ut på eget förlag. 

6) Vilka råd skulle du ge en blivande författare (som har svårt att få ett av de större förlagen att nappa)?

Ge manuset till andra att läsa, så att de kan komma med synpunkter och kritik. Fortsätt jobba. Skicka manus till fler förlag. Om du inte får napp, och tror tillräckligt mycket på boken, ge ut den själv på något sätt.

7) Hur (anser du) har bokmarknaden förändrats? Vilka framtids-scenarier ser du för författare?

Jag tror att det kommer att bli fler små förlag, som kanske specialiserar sig på områden de själva har ett starkt intresse för. Det kommer nog också att vara fler som ger ut sina egna böcker, i och med att tekniken blir enklare och det kommer nog att finnas fler "samarbetsförlag" där författaren satsar en viss del själv, men sen också får mer del av försäljningen. De stora förlagen kommer kanske ännu mer att satsa på storsäljande författare och att försöka få ner arvoden för illustratörer och författare för att inte tappa lönsamhet. E-boken kommer nog att bli mer o mer vanlig.

8) Alla dessa nya format och nya sätt att nå ut till läsarna. Fördelar/nackdelar. Är den fysiska boken hotad?

Jag vet inte riktigt.  Det verkar som att det inom skol- och forskningsvärld blir vanligare med e-litteratur. Kanske datorspel och e-böcker konkurrerar med den fysiska barnboken också. Och att e-böcker ersätter fysiska böcker mer o mer även för skönlitterära vuxenböcker. Själv föredrar jag absolut att läsa en fysisk bok och tror det alltid kommer att finnas andra som också gör det.

/Annika

Länk till Annikas webbadress finns här.

Inga kommentarer: