fredag 1 april 2011

Mer litteraturvecka

Litteraturvecka i skolorna. Från författarperspektiv är det härliga dagar. Från skolperspektiv? Ja, kanske den dagen när ett idogt arbete med läsning och läsförståelse får lite grädde på toppen? Idag ger Kerstin Lundberg Hahn exempel på hur f-3-lärarna på Buråsskolan jobbar med litteratur:
Buråsskolan
Det pågår sedan flera år ett pedagogiskt och metodiskt utvecklingsarbete inom läs- och skrivutveckling i Göteborg. Många skolor arbetar systematiskt med att öva olika strategier för att öka elevernas läsförståelse. Som författare kan jag säga: Det märks!
I onsdags var jag till exempel på Buråsskolan i Göteborg och träffade alla elever från f-klass till år 3. Här är ett par exempel på hur de hade jobbat innan mitt besök.

F-klassen hade haft högläsning på en av mina böcker där huvudpersonen fantiserar om varulvar. Hm, ”varulv”? tänkte pedagogerna och lät eleverna rita sin egen bild av vad det kunde vara för något.

Precis som bokens huvudperson var eleverna lite osäkra på hur en sådan kunde tänkas se ut. Precis som bokens huvudperson fick de rita sina funderingar. Den klassen hade många, många frågor – men inte om varulvar visade det sig  – utan om hur det egentligen gick för huvudpersonerna när sista sidan var utläst.

Illustration: Maria Nilsson Thore
 2-3:orna hade utnyttjat en annan av mina böcker för att göra eleverna medvetna om hur berättelser kan delas in i ”början, mitt och slut”. En finurlig lärare hade först tillsammans med eleverna plockat ut ett antal händelser ur en av mina deckare, och sedan brutit ner dem i tre delar. Sedan fick eleverna välja en händelse och teckna den i form av en serie på tre rutor. Så snyggt och proffsigt!

 Jag borde ha frågat mer, men var på språng. Kan man kanske hoppas på kommentarer från lärare där ute i skolverkligheten?

/Kerstin Lundberg Hahn

1 kommentar:

Arro sa...

Vad härligt med engagerade lärare - och elever förstås - och att det finns en strategi för läs- och skrivutvecklingen.