fredag 24 maj 2013

Bokprovningen om Hbtq


I barnboksinstitutets bokprovning lyftes gränsöverskridande fram som ett genomgående tema i 2012 års utgivning. Ett av de gränsöverskridande områdena de lyfter fram är sexualitet och kön. De konstaterar att ”mer än någonsin tidigare är det tydligt att författarna vill skilda sexualiteter (pluralis) och att bi- och homosexualitet har normaliserats.” Om någon vill läsa mer så bifogas här en länk till rapporten här.

Detta ger gott hopp om framtiden. En kan dock fundera på vad det är som gjort att det tagit så pass lång tid? Året har också inneburit många infekterade debatter kring hen-frågan. Min fundering när det blåst som värst är hur det känns för dem som verkligen identifierar sig som hen? Och till barn till dem som gör det – liksom såklart barn som är hen. Det känns ofta som att man i debattens vågor glömmer att det finns något annat än språkliga spetsfundigheter bakom pronomenet. Frågan om hen som en identitet gäller inte alla, de flesta trivs som han eller hon eller så bryr man sig inte om vilket. Men för några är hen just den identitet som får pusselbiten att falla på plats – och att ha en identitet som upprör andra är en psykisk utmaning.

I Författarcentrum Västs senaste Dikt an ger Namdar Nasser ett annat perspektiv på hen-frågan, som också kan vara intressant att fundera kring. Språket har möjligheter – men också så klart sina begränsningar. Men man kan samtidigt lägga till att hen-frågan till stor del handlar om identitet - det finns många människor som inte identifierar sig som en han eller hon. Varför behöver alla kategoriseras in i det? 

Man kan också på tal om gränsöverskridande fundera över vad det är som gör det så provocerande med det som är mitt emellan, varken eller, flytande och föränderligt. Och varför förutsätts det hota de etablerade kategorierna? Frågor som ni gärna får vrida och vända på här nedan i kommentatorsfältet. Är nyfiken på vad ni tänker!
Imorgon skriver gästbloggaren Emelie Lysholm mer kring hen-frågan och sitt arbete med "Queer i förskolan".

Malin Eriksson

Inga kommentarer: