fredag 9 september 2011

Forntid som skapande process

Kan forntid och bronsålder vara ett spännande ämne i skolan? Är det kul att titta på gamla krukskärvor och trasiga benkammar?
Nej, brukar jag säga. Det är knappast roligt för en nioåring eller en elvaåring att möta forntiden på det sättet. Det är inte speciellt roligt för en vuxen heller. Bara ett fåtal kan finna intresse i att betrakta krukskärvor och bevarade frön.
När jag skrev mina böcker om en flicka i bronsålder hade jag som idé att väcka intresset för det historiska. Att genom en spännande berättelse hitta viljan att själv söka vidare efter kunskap. Solbarnet, Månguden, Isvintern och Kungsgården är inte fakta men de bygger på fakta. Jag har använt fakta om den här tiden och lagt in fantasihistorian tillsammans med historisk kunskap.
Eftersom jag i grunden är teaterpedagog har jag också utformat ett läs- och kulturprojekt som är ämnesöverskridande.
Barnen läser Solbarnet och får då ämnet svenska och inspiration att själva leta vidare och söka kunskap om den här tiden. Klassen och läraren väljer sedan ett gemensamt projekt som de själva tycker är intressant. Det kan vara eget skrivande, utställningar, teater, musik, dans, bild. Det viktiga är deras eget skapande och att forntiden blir spännande och rolig. Jag är inspiratören och igångsättaren. Barnen kan arbeta med projektet under lång tid eller intensivt under några dagar.
I projektarbetet kan vävas in många olika ämnen. Svenska, historia, geografi, matematik, musik, bild och slöjd. Det är bara den egna fantasin och tiden som sätter begränsningar.
Min del i projektet är att besöka klassen, kommunikation med läraren före och under projektet samt så klart mina böcker som föder viljan att söka fakta.
Plötsligt är forntid spännande och kan användas i en egen skapande kulturprocess.

Monika Häägg

4 kommentarer:

Caroline sa...

Helt rätt grepp! Det ska vara roligt att lära sig och kunskap ska kunna hämtas in med alla sinnen. Jag tipsar om dig på vår skola:-)
Roligt att få ta del av ditt arbete. Jag blir sugen på att läsa dina böcker:-)

Anonym sa...

Ja, jag har fått ett annat intryck av dina böcker den här veckan än när jag bara sett dem tidigare (då trodde jag det var fantasy). Dom verkar intressanta.
/Pia

BBN sa...

Pia, där finns ett litet inslag av övernaturligt i böckerna, men det är så lite att det nästan upplevs som att det är verklighet. Kul att både du och Caroline tycker det låter intressant med böckerna!:)

BBN sa...

Oj, det blev lite tokigt här. Det var alltså Monika som gjorde kommentaren som det står BBN på!