måndag 12 maj 2014

Att översätta sina egna böcker - en intervju med Laura Popa

Hej Laura Popa!

Du släpper snart en barnbok på engelska ”Stories about musical nature”, en översättning från svenska av ”Berättelser om den musikaliska naturen”. Vad handlar boken om?
Barnboken innehåller sex självständiga berättelser som handlar om mötet med musik och en besjälad natur. Solrosor drömmer om att lära sig spela fiol, äppelträd vill inte blomma utan musik och fåglar har en egen sångfestival. Magiska trädgårdar hjälper barn att sova genom att trolla fram ballonger som slukar jobbiga tankar. Träden lyssnar på barn när de är ledsna och muntrar upp dem.

Hur kommer det sig att du bestämde dig för att översätta boken?
Genom att översätta boken till engelska hoppas jag att nå en bredare publik. Dessutom tror jag att det finns ett behov för barnböcker på engelska i Sverige. Genom att översätta boken till andra språk vill jag också dela med mig det som är viktigt för mig: att ta hand om den vackra naturen som är planetens dyrbaraste gåva till oss. Jag vill inspirera barn att spendera mer tid i naturen, att vara kreativa och spela musik. Musik är en fantastisk källa till glädje och inre harmoni.
Kände du dig bunden till originaltexten på svenska när du översatte boken?
Fördelen med att översätta egna böcker är att man kan tolka texten fritt. En del meningar plockade jag bort helt och hållet eftersom jag tyckte att det lät mindre bra på engelska. En del adjektiv och verb fungerade inte alls utan jag var tvungen att hitta passande synonymer. Jag har också valt att förkorta två berättelser och förtydliga texten på några ställen.

Har du gjort allt arbete själv eller har du tagit hjälp av andra?
Jag har översatt och bearbetat texten själv men har också fått hjälp av två personer: en engelsktalande person från England och en vän som är mycket duktig på engelska. Jag har bett dem att läsa manuset och komma med synpunkter. Sedan har det blivit en hel del justeringar.

Har du några tips till den som vill försöka sig på att översätta sina egna böcker?
En sak som är viktig för mig oavsett vilket språk jag skriver på är språkets rytm och melodi. Så mitt råd är: läs högt texten. Långsamt och flera gånger. Låt texten vila ett tag och läs sedan den igen. Be litterära och språkkunniga vänner om hjälp med grammatik och formuleringar eller anlita språkspecialister. Det värsta är att läsa svengelska böcker eller hemgjorda översättningar som klingar falskt och onaturligt.

Inga kommentarer: