onsdag 2 maj 2012

Världsbokdagen – böcker och rosor på Rosenlundskajen


”Barn behöver böcker, berättelser och bilder som speglar deras egna liv. Barn behöver böcker, berättelser och bilder som är fönster, öppna mot en större värld. De böcker som kan tjäna som spegel för några barn, kan tjäna som fönster för andra och tvärtom. Böcker kan bygga broar av förståelse mellan människor.”

Så inledde Ulla Forsén, ordförande för IBBY Sverige världsbokdagen på Kultur i Väst. Bra sagt, eller hur?  Ulla Forsén har arbetat i många år med det lilla enmansförlaget Hjulet som bl.a. ger ut afrikansk barnlitteratur. Eller ”varma böcker från varma länder” som förlaget har som motto. Hon berättade att som översättare finns det en hel del fundera över. Till exempel hur tar vi i Sverige emot barnböcker som inte kommer från den anglosaxiska världen? Som har ett annat bildspråk?I mer än tjugo år har Gunilla Lundgren ägnat varje höst åt högstadieelever i Rinkeby och åt Alfred Nobel. Ett arbete som årligen avslutas med att årets Nobelpristagare i litteratur besöker Rinkeby med barnen som värdar i ett uppskattat evenemang. Gunilla säger bestämt att Rinkeby inte är en förort, det är en internationell stadsdel. Och i varenda liten ort i Sverige finns ett Rinkeby med utanförskap, sociala problem, människor som har pengar och dom som inte har… Skolans värld är viktig. Här har barn chans att förändra sina liv… Och så arbetar hon år efter år med litteratur, skrivande och nobelpriset och med detta ger hon eleverna redskap och verktyg att ta makt över sina liv.På Världsbokdagen fick vi också höra om det fina arbete som Tuve bibliotek gör när de delar ut sin sex-årsbok. För ett par år sedan fick man i uppdrag att bygga upp ett flerspråkigt bilderboksbestånd på biblioteket. Självklart blev också valet av sexårsboken just varma böcker från varma länder. Ett samarbete med kulturskolans musiker startade och berättelserna illustreras inte bara nu i bild utan också i musikuttryck från de aktuella länderna.

Årets Gulliverpristagare heter Bokspindeln och är en barnbokhandel i Stockholm. Det är Nina Suatan och Helena Eriksson Berhan som för nio år sedan fann varandra och startade en bokhandel med barnböcker från jordens alla hörn. De ser sig som förmedlare mer än som bokhandlare och menar att det är viktigt att barn får tillgång till böcker på sitt språk, men också viktigt att läsandet är lustfyllt, positivt och härligt. Bokspindeln har också föreläsningar och debatter, man har skrivarklubb och arrangerar bokkollo på sommaren. Ett läsfrämjandeprojekt i Etiopien har man också arbetat med.

Världsbokdagen på Kultur i Väst var ett samarrangemang mellan IBBY Sverige, Stadsbiblioteket i Göteborg och Skolbibliotekscentralen i Göteborg. Under dagen kunde man se den fina utställningen Monster och magiskafigurer där fem av Afrikas mest kända illustratörer och barnboksförfattare presenteras i ord och bild. Utställningen kommer man att kunna se på Stadsbiblioteket Global  under våren.

Eva Fred
Litteraturkonsulent Kultur i Väst

Inga kommentarer: