fredag 30 mars 2012

Helg!

En scen från ett lärarrum... (ill. Pia Johansson, eg. ur läromedel, Svenska.)

Litteraturveckan i Göteborgs skolor är över för i år, men återkommer igen nästa år, ungefär samma tid.
Jessika Berglund skriver också om sina skolbesök i veckan, här.

Inga kommentarer: