onsdag 18 januari 2012

Jag är Boken: lyckobrev och boktips samtidigt

Idag fortsätter vår gäst Eva Selin att berätta om Jag är Boken!   
Äldre lyckobrev - utan boktips. (bilden är lånad med tillstånd ur bloggen NEVERMORE)


Lyckobrevet - en av beståndsdelarna i Jag är Boken - är ingen ny företeelse. Detta rosa Lycko- och framtidsblad med tydlig manlig adressat finns bevarat på Runnbergsgården i Saxdalen, Ludvika. Denna tidiga variant föregicks inte av något formulär som skulle fyllas i och inte följde det med några boktips heller. Opersonligt. Men rimmen är fina.

Formuläret som ger namn åt metoden Jag är Boken börjar alltså med 20 stycken Jag är... När någon fyllt i ett sådant formulär, skickat iväg och väntar på svar: Hur väljer då bokhäxan boktipsen? Respondenten (den unga personen som hör av sig) kan ha skrivit mycket eller lite, personligt och öppet eller väldigt allmänt. Ibland är alla raderna noga utförda och ganska ofta har man bara fullföjt hälften. Ibland handlar raderna om vilka böcker han eller hon tidigare har läst och gillat, om det nu helst ska vara tips på tjocka böcker eller tunna, verklighetsbaserade historier, fantasy eller kärleksromaner...
          Om respondenten skriver att han eller hon bara gillar hästböcker eller vampyrer så kanske jag ger tre sådana tips. Men finns det belägg i formuläret - kanske ett enda ord som går i en annan riktning - så kan jag ta en vampyrbok och två andra för att erbjuda nya vyer och större bredd. Nämns dyslexi så kollar jag att titlarna finns som ljudböcker och skriver också en rad om det. Men de ska förstås matcha formulärets innehåll på något vis. Alla genrer kan komma ifråga som boktips.
          När jag läser formuläret brukar jag ha en egen modell i bakhuvudet. Den kan beskrivas som fyra pilar och utgör en stark förenkling men är ändå ett bra hjälpmedel både för min formuläranalys och mitt val av böcker. Två av pilarna går inåt varav den ena djupare. Två av pilarna går utåt varav den ena längre. Centrum och pilarnas utgångsläge är individen själv, respondenten. Dessa pilar korsar ofta varandra i mina tankar. Och de kan bli fler och ta olika andra vägar som på bilden nedan. Ibland överger jag modellen tillfälligt men ganska ofta ger den ändå något för hand som jag kan bygga vidare på.

Pilarna har varsin etikett:

1a) vardaglig igenkänning & inre förståelse
1b) in i det svarta och såriga
2a) utåt, uppåt, framåt
2b) bort till fantastiska sagor


                   
Pilarna hjälper mig att läsa formuläret och att boktipsa.

1 a+b går inåt varav b går djupare inåt. 2 a+b går utåt varav b går längre utåt. Denna tankemodell kan användas som grov genrebestämning av böcker också. Många titlar kan föras till flera pilar samtidigt och andra kanske hamnar mittemellan två. Pilmodellen kan jag bildligt lägga över formuläret och sedan spana efter och försöka få syn på var denna respondent är just nu och vad han eller hon kan tänkas vilja läsa. Det handlar om ordval i formuläret, ordflöde, energi, ton och förstås själva berättelsen i formuläret. Allt detta och mer därtill tar jag hänsyn till både när jag skriver lyckobrevet och väljer boktipsen. Och så använder jag förstås min egen fantasi och intuition. Om min röst i lyckobrevet sedan är ödmjuk och föreslående så kan respondenten själv välja att lyssna och höra efter eventuell giltighet. Att en människa har brytt sig om att läsa deras rader och tagit sig tid att svara personligt brukar vara uppskattat bara det! Det har framkommit tydligt i utvärderingarna jag fått.
          Böckerna blir tydligare och mer läslockande om de syns direkt. Omslag hittar jag som ikoner på internet. (Förlagen tillåter bildlån i läsfrämjande syfte.)

Ett förtydligande exempel till varje pil kan vara:


1a) (in mot självet):
Realistiska samtidsskildringar
Resan som började med ett slut av Zulmir Bečević 
1b) (längre in mot självet):
Realistiska krisskildringar
Jag finns av Maja-Maria Henriksson (fortsättning finns)2a) (bort från självet)
Andra tider, länder, sammanhang, kulturer...
Sprickor och honungslim av Linzi Glass2b) (längre bort från självet)
Fantasy, viss romantik, vampyrer, sf, spökhistorier...
Den gröna cirkeln av Stefan Casta (fortsättning kommer)


Alla traditionella litterära genrer sorteras inte så lätt in bland pilarna. Var hamnar deckare? I 2a) kanske? Bra böcker handlar ju ofta om fler ämnen än bara ett. Det kan finnas två eller tre bärande teman och därför kan de också vara svårplacerade. Men detta eventuella dilemma kan samtidigt vara ett sätt att introducera en läsare till en större värld; man får något annat på köpet än bara det man frågade efter och redan visste att man gillade.
          Jag behöver bara resonera med mig själv när jag väljer böcker och ord till lyckobrevet och jag siktar inte heller på en vattentät struktur bakom tankar och tillvägagångssätt. Associationerna går fritt. Detta arbete är både magiskt och praktiskt. Respondenten får vara med om något och det får jag också. Jag lär mig. Jag blir medveten om något nytt om mig själv varje gång jag svarar men ofta också om den samtid som vi båda, respondenten och jag, är del av.  Jag är Boken kan därför sägas handla om litteratur, samtiden och olika sidor av självet.

Imorgon avslöjar jag något av vad ungdomarna berättar om sig själva.

eva@lasfirman.se

3 kommentarer:

Ingerun sa...

Vilken bra uppdelning!

Eva Selin sa...

Tycker du!
Jag är själv 1a och 1b och kämpar med 2b. Men min tanke är att det kan handla om dagsform? Fas i livet? Eller är man där man är som läsare hela tiden?

Ingerun sa...

Ja, det gör jag. Det var som en 25-öring föll ner. Jag är 2b.

Jag skrev lite om det på:
"Boktjuven"