lördag 15 september 2012

Om Lin Hallberg


Lin Hallberg hör till de ledande samtida hästboksförfattarna , som söker nya vägar för genren. Hon har genom att göra resor till andra hästkulturer,  skrivit de två nyskapande böckerna Adzerk - den vita hingsten och Vem är du Johanna?

I Adzerk – den vita hingsten är huvudpersonen i en jobbig situation med föräldrar som ska skiljas men för att försöka rädda äktenskapet så tar de istället ett arbete i Mongoliet. Huvudpersonen tvingas följa med på resan och lämna sitt stall och sina vänner i Sverige. På plats lär hon känna en mongolisk flicka och får följa med henne och bo på hennes familjs geer. Hästar har en framträdande plats i familjens liv. Den mongoliska hästkulturen är världsberömd, men mycket annorlunda den svenska. Huvudpersonens resa blir ett möte med den nya kulturen och det leder både till krockar och personligt utvecklande. Boken har nått läsare utanför den ”vanliga” hästboksläsarkretsen, och läsarreaktioner kunde man följa nära när boken var med i tävlingen om Sveriges radios romanpris, där ett antal barn läser och diskutterar några utvalda verk. Lins bok vann.

I Vem är du Johanna? är det Islands hästvärld som utforskas samtidigt som huvudpersonen söker sig tillbaka till sina rötter. När föräldrarna skildes lämnade hon och mamman Island och pappans familj där. Det blir en psykologisk resa där hästkulturen är en nyckel.
Metoden att först placera sig själv i en ”främmande värld” och uppleva den under en längre period och sedan skapa litteratur som har avstamp i just resan och mötet med den andra kulturen är en modig väg. Risken för exoticism är förstås överhängande men Lins böcker balanserar det väl och gör inte anspråk på något annat än den utomståendes blick och resa. Böckerna blir exempel på vilka spännande vägar man ta med hästboken som utgångspunkt.

Förra året gjorde Lin en ny resa till Argentina, vilket jag hoppas kommer leda till en ny utmanande bok.
Med denna text är temaveckorna om hästböcker över. Många tankar har väckts och växer förhoppningsvidare inom oss framåt. Stort tack till alla som medverkat på olika vis!
/Malin Eriksson

 

Inga kommentarer: