lördag 10 september 2011

Bok & Biblioteksmässan

Jag har under min bloggvecka försökt att berätta om vad jag gör och upplever som författare. Givetvis hade jag önskat att jag kunde göra längre inlägg, men en blogg är små, snabba nedslag i bloggarens liv och vardag och därför har det inte heller blivit något djupgående berättande.
Jag vill avsluta min vecka med att tacka för det förtroende som Barnboksnätet har gett mig. Barnboksnätet är ett mycket positivt och bra initiativ för oss författare som är verksamma i västra delarna av Sverige. Att skriva är min passion oavsett om det är korta eller längre texter.
Mitt sista inlägg kommer att beröra ytterligare en del av mitt författarskap: Den delen som innebär att jag är egen förläggare. Jag har ett eget bokförlag. Något som verkar bli alltmer vanligt. När jag planerade att starta Monkaland Bokförlag tyckte jag själv att jag var väldigt ovanlig. Det var nästan lite ”skämmigt” att prångla ut sina egna böcker. Idag verkar det bli mer och mer vanligt.

Det positiva med ett eget bokförlag är att jag har kontroll över hela processen. Det finns ingen annan som bestämmer över mig utan jag påverkar allt som skall göras. Det negativa är att vara ett litet förlag och att starta som okänd författare. För- och nackdelar som får vägas emot varandra.
Som litet förlag måste jag väga alla PR-kostnader på guldvåg. Budgeten är minimal och det mesta innebär oavlönat PR-arbete. Där gäller det att inte räkna arbetstimmarna. De är för det mesta alldeles för många.
En av de få PR-kostnader jag satsar på är en egen monter på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Förlaget delar monter med författaren och illustratören Inga Holm, som också ger ut böcker på eget förlag. Vi delar på monterkostnad och vi hjälper varandra med att bemanna vår plats under de långa mässdagarna. Som bonus får vi en väldigt trevlig tid tillsammans under de intensiva dagarna. Det blir mycket skratt och glädje och vi var båda nöjda när vi ganska utmattade åkte hem från Bokmässan 2010.

Nu skall vi snart åka dit igen och jag avslutar mitt sista inlägg med att hälsa alla välkomna till monter A04:16.

Monika Häägg

1 kommentar:

barnboksnätet sa...

Tack Monika! Det har varit en intressant vecka. Spännande och roligt att få följa dig. Det här med egenföretagandet och författarskap/ illustratörskap kan man fördjupa sig i en annan gång. Vi är många som sitter i samma båt, utan arbetskamrater och med allt ansvar själva. Då är det skönt att ha ett nätverk som BBN som man kan vända sig till, alltid är det någon som vet något:-)
/Caroline