OM BBN

 
BBN, BarnBoksNätet, är ett nätverk för västsvenska barn- och ungdomsboksförfattare och illustratörer. 
BBN har funnits sedan 2000. Vi träffas och pratar om böcker och om våra arbetsvillkor, om förlagskontakter och skapande processer. Varje år ordnar vi kreativ fortbildning för varandra och oss själva. En del av oss har börjat samarbeta kring olika bokprojekt, andra tar hjälp av varandra för att komma vidare i sitt eget arbete med text eller bild. Våra medlemmar är också med och arrangerar presentationsdagar för bibliotekarier och lärare, samt har aktiviteter på Bok&Bibliotek. BarnBoksNätets medlemmar är utspridda från Värmland till Halland och alla kan inte komma på våra möten i Göteborg. Bloggen är ett led i vår strävan att alla ska bli mer delaktiga.
Att göra böcker är ett ensamjobb, men många av oss är också ute i skolor och förskolor eller presenterar vår verksamhet på andra sätt. Barn- och ungdomsböcker innefattar allt från pekböcker till ungdomsromaner som även läses av vuxna. För de allra minsta läsarna är det bilden som bär budskapet, med en gradvis övergång via bilderböcker med mycket text till oillustrerade kapitelböcker. I BarnBoksNätet har vi medlemmar som arbetar med både text och bild, något som vidgar vyerna och inspirerar.
Vi är en del av Författarcentrum Väst, och för att vara med i BarnBoksNätet ska man vara medlem där. Medlem i Författarcentrum kan den bli som givit ut minst en bok eller den som illustrerar för barn och är ansluten till Svenska Tecknare. För närvarande är vi ca 65 medlemmar och fler är alltid välkomna!
Vi brukar träffas ungefär en gång i månaden i Författarcentrums lokaler på Prinsgatan 12 i Göteborg.
 

Delar av BarnBoksNätet på en gata någonstans i Göteborg. Foto: Ola Kjelbye.


Vill du kontakta BarnBoksNätet? Välkommen att maila oss på: bbnbloggen@gmail.com
Och kommentarer välkomnas förstås!
Tänk på att hålla en respektfull ton. Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer/inlägg som anses stötande. Enskilda medlemmar hittar du under "Medlemmar/länkar".

Bloggredaktionen och bloggansvariga är: Jonna Berggren och Camilla Jönsson.